MENI

21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

30.7.2000 12:10

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 19. i 20. sjednice Doma naroda
  2. Prijedlog zakona o popunjavanju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva – predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Prijedlog zakona o finansiranju političkih stranaka u BiH - predlagači poslanici Nikola Špirić i Ibrahim Đedović;
  4. Nacrt zakona o slobodi informiranja u BiH – predlagači poslanici Sejfudin Tokić i Ivo Lozančić
  5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između BiH i Narodne Republike Kine o trgovini i ekonomskoj saradnji  i
  6. Odgovori na delegatska pitanja, delegatska pitanja i inicijative

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.