MENI

24. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

23.10.2000 11:30

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Doma naroda;
  2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000.godinu;
  3. Predlog zakona o izmjenama zakona o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000.godinu;
  4. Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora;
  5. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH;
  6. Nacrt zakona o Ombudsmenu BiH;
  7. Davanje saglasnosti Federaciji BiH, za sklapanje sporazuma o kreditu za oporavak obrazovanja sa Fondom OPEK-a i
  8. Odgovori na delegatska pitanja, delegatska pitanja i inicijative.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.