MENI

18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

9.6.2000 12:20

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Doma naroda;
 2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)  Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke;
  b)  Sporazuma između Vlade SAD i Vijeća ministara BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za BiH;
  c)  Sporazuma između BiH i Republike Hrvatske o uređenju graničnog željezničkog saobraćaja;
  d)  Ugovora o finansijskoj pomoći između BiH i SAD za općinsku infrastrukturu i usluge;
  e)  Sporazuma između Vlade Republike Italije i Vijeća ministara BiH, o konsolidaciji određenih dugova;
  f)   Ugovora o odobrenju tranzita za jugoslovenske   državljanje, koji su obavezni da napuste državu boravka;
  g)  Aneksa sporazumu o konsolidaciji duga između Vlade Velike Britanije i Vijeća ministara BiH;
 1. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 1999. godinu;
 2. Nacrt zakona o odlikovanjima BiH;
 3. Nacrt zakona o konkurenciji;
 4. Nacrt zakona o arhivskoj građi i arhivu BiH;
 5. Inovirani izvještaj o ispunjavanju uslova za prijem BiH u Vijeće Evrope;
 6. Izvještaj o učešću delegacije BiH na 56. zasjedanju UN Komisije za ljudska prava UNHCR, koja je održana u Ženevi od 20. marta do 20. aprila 2000. godine;
 7. Delegatska pitanja

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.