MENI

17. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

27.4.2000. 13:15

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Doma naroda;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH;
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a) Protokola II uz Konvenciju o zabrani i ograničavanju uporabe određenih vrsta klasičnog oružja za koje se može smatrati da ima prekomjerne traumatske efekte ili da djeluje bez razlike u pogledu ciljeva;
  b) Konvencija međunarodne organizacije rada broj 105 o zabrani prisilnog rada;
  c) Okvirne konvencije UN o promjeni klime;
  d) Sporazuma između BiH i SR Njemačke o osnivanju i djelatnosti instituta za kulturu;
  e) Sporazuma o suradnji na prevenciji i borbi protiv prekograničnog kriminala;
  f) Konvencije o pomjeranju i arbitraži u okviru KESS –a
 1. Smjernice Europske unije i program mjera i aktivnosti radi provedbe reformi u BiH sa zaključcima Predsjedništva BiH;
 2. Izaslanička pitanja.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.