MENI

17. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

27.4.2000 13:15

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Doma naroda;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju
  a) Protokola II uz Konvenciju o zabrani i ograničavanju upotrebe određenih vrsta klasičnog oružja za koje se može smatrati da ima prekomjerne traumatske efekte ili   djeluje bez razlike u pogledu ciljeva;
  b) Konvencija međunarodne organizacije rada broj 105 o zabrani prisilnog rada
  c) Okvirne konvencije UN o promjeni klime;
  d) Sporazuma između BiH i SR Njemačke o osnivanju i djelatnosti instituta za  kulturu;
  e) Sporazuma o saradnji na prevenciji i borbi protiv prekograničnog kriminala;
  f) Konvencija o pomjeranju i arbitraži u okviru KEBS –a;
 1. Smjernice Evopske unije i program mjera i aktivnosti radi sprovođenja reformi u  BiH, sa zaključcima Predsjedništva BiH;
 2. Delegatska pitanja.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.