MENI

Секретаријат

Парламентарна библиотека

Parlamentarna biblioteka
КОНТАКТИ
О БИБЛИОТЕЦИ

Парламентарна библиотека основана је половином прошлог вијека. Током ратних разарања у периоду 1992-1995. године Библиотека је девастирана, а библиотечки фонд готово потпуно уништен. Након конституисања Парламентарне скупштине БиХ, Библиотека је обновљена и поново је почела радити 2002. године. Тренутно садржи око три хиљаде библиотечких јединица: књига, периодике, аудио-визуелних издања и електронских база података из области права, политике, међународних односа, јавне управе, европских интеграција, економије, социологије, историје, географије и других.

Чланове Библиотеке ПСБиХ чине посланици у ПСБиХ, чланови радних тијела и запослени, с тим да спољни корисници Библиотеке, привремено, могу бити и студенти, научноистраживачки радници и други заинтересовани грађани чији се писмени захтјев за коришћење Библиотеке оцијени мјеродавним. Цјелокупну библиотечку грађу могуће је претраживати путем е-каталога, овдје. Библиотека је чланица Међународне федерације библиотекарских удружења и институција (IFLA), Секција за парламентарне библиотеке и истраживачке сервисе.

ОNLINE КАТАЛОГ

Библиотека ПСБиХ је од 2006. године чланица Виртуелне библиотеке БиХ (ВиББиХ центар). Online каталог доступан корисницима путем COBISS мреже можете погледати овдје.

БАЗЕ ПОДАТАКА

EBSCO база података је америчка база података која садржи више од сто хиљада различитих наслова часописа и монографија које покривају све области људског знања.

GreenFILE база података нуди истраживања о утицају човјека на животну средину. Ријеч је о темама и насловима који су од интереса владиним службеницима, студентима и истраживачима. Овдје можете пронаћи индексе и апстракте више од 384.000 записа, као и 4.700 записа којима је приступ у пуном тексту омогућен путем Open Accessa (отвореног приступа).

LIBRARY, INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS (LISTA) је база података у којој је индексирано више од 735 часописа, те књига, извјештаја о истраживањима и процедурама. Ријеч је о темама из области библиотекарства, класификације, каталогизације, библиометрије, online ресурса, управљања информацијама. Најстарије информације датирају од средине '60-их година прошлог вијека.

EUROPEAN VIEWS OF THE AMERICAS: 1493 TO 1750 је нова библиографска база података, изузетно значајан регистар европских радова који говоре о Америци. Издавач EBSCO, у сарадњи са библиотеком John Carter Brown, креирао је овај значајан ресурс за истраживања базиран на репрезентативној библиографији „European Americana: хронолошки водич за радове штампане у Европи који говоре о Америци, 1493 – 1750“, која је препозната по значају у научно-истраживачким круговима широм свијета. База података садржи више од 32.000 података и обједињени је водич о штампаним издањима Американаца који су писали у Европи прије 1750. године.

ЗАХТЈЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ

Грађани, студенти, научноистраживачки радници и друга заинтересована лица могу користити Библиотеку на начин да поднесу захтјев за коришћење библиотечких сервиса Библиотеке ПСБиХ писаним путем.

Правилник о раду Библиотеке можете преузети овдје. Образац захтјева можете преузети овдје.

Захтјев се упућује искључиво поштом на сљедећу адресу:
Парламентарна скупштина БиХ
Секретаријат
Секретар Заједничке службе
Трг БиХ 1
71000 Сарајево

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

КАКО МОГУ ПРЕТРАЖИВАТИ БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД?
Фонд Библиотеке ПСБиХ можете online претраживати овдје

КОЈА ГРАЂА ЧИНИ ФОНД БИБЛИОТЕКЕ ПСБиХ?
У Библиотеци ПСБиХ можете пронаћи књиге, периодику CD и DVD издања, онлајн базе података из области права, политике, међународних односа, јавне управе, европских интеграција, економије, социологије, историје, географије и др., те публикације ПСБиХ.

КАКО МОГУ ПОСТАТИ КОРИСНИК БИБЛИОТЕКЕ ПСБиХ?
Корисник Библиотеке може се постати испуњавањем и одобравањем захтјева за коришћење Библиотеке. Преузми образац захтјева

КОЛИКО МОГУ ЗАДРЖАТИ ПОСУЂЕНУ ГРАЂУ?
Посуђена грађа се не може изностити ван Библиотеке.

КОЈЕ СУ ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ?
Корисник-истраживач обавезан је да:

  • наведе Библиотеку ПСБиХ као извор истраживања;
  • достави Библиотеци ПСБиХ најмање један примјерак објављеног истраживања.

ГДЈЕ СЕ НАЛАЗИ БИБЛИОТЕКА ПСБиХ?
Библиотека се налази у згради Парламентарне скупштине БиХ, Трг БиХ 1, 71000 Сарајево, други спрат.

КОЈЕ ЈЕ РАДНО ВРИЈЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ?
Услуге Библиотеке можете користити радним даном од 09 до 17 часова.