MENI

Grupa za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Okeaniju i Japan

PREDSJEDAVAJUĆI : Arnaut, Damir
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Tadić, Ognjen
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG : Tomić, Monika
ČLANOVI: Backović, Zaim
Bećirović, Denis
Bojić, Borislav
Genjac, Halid
Emrić, Jasmin
Zelenika, Diana
Prodanović, Lazar
Raguž, Martin
KONTAKT

 

Nadležnosti

Grupa prijateljstva za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Okeaniju i Japan nadležna je za uspostavljanje kontakata i saradnje sa predstavnicima parlamenata Australije, Novog Zelanda, Japana, Okeanije, zemalja Južne Amerike, Kube, SAD, Kanade i Meksika.