MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM)

PREDSJEDAVAJUĆI: Petković, Milan
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Dervišević, Rejhana
ČLANOVI: Mašović, Amor
KONTAKT

 

Nadležnosti

Unija za Mediteran
Union for the Mediterranean (UfM)


Unija za Mediteran osnovana je 13. jula 2008. godine u Parizu, kada su se, na inicijativu tadašnjeg predsjednika Francuske Nicolasa Sarkozyja, okupili predstavnici 43 zemlje, među kojima i najviši predstavnici Bosne i Hercegovine, koji su potpisali Parišku deklaraciju, osnivački akt ove međunarodne organizacije. 

Ovaj multilateralni projekat, koji predstavlja okvir za uspostavljanje i jačanje saradnje zemalja Evropske unije i zemalja koje izlaze na Sredozemno more, danas čini 28 zemalja članica Evropske unije, 11 zemalja Bliskog istoka i sjeverne Afrike, te Monako i tri balkanske i mediteranske zemlje – Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora.

Unija za Mediteran razvila se iz evromediteranskog partnerstva, poznatijeg kao „Proces iz Barselone“, koji je ozvaničen 1995. godine u Barseloni na prvoj evromediteranskoj konferenciji na nivou šefova diplomatije. Deklaracijom iz Barselone utvrđena su tri glavna cilja ovog partnerstva: zajedničko djelovanje u interesu mira i stabilnosti jačanjem dijaloga o političkim i sigurnosnim pitanjima; izgradnja zone zajedničkog prosperiteta putem ekonomskog i finansijskog partnerstva i uspostavljanje zone slobodne trgovine, te zbližavanje među ljudima putem programa socijalnog, kulturnog i humanitarnog partnerstva.


Parlamentarna skupština Unije za Mediteran (PSUzM)
Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA UfM)


Parlamentarna skupština Unije za Mediteran (PSUzM) je parlamentarna institucija uspostavljena u skladu s Deklaracijom iz Barselone i ima 280 članova. Iz zemalja članica Evropske unije (EU) delegiraju se 132 člana, po dva člana dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Monaka i Crne Gore (ukupno 8), 130 članova iz parlamenata deset osnivačkih mediteranskih partnera i deset članova iz Parlamenta Mauritanije. Prema Deklaraciji iz Barselone, PSUzM usmjerena je na tri osnovne oblasti: političko i sigurnosno partnerstvo; ekonomsko i finansijsko; socijalno i kulturno partnerstvo. Osnovni cilj rada PSUzM je razvoj saradnje na političkom, ekonomskom i kulturnom nivou između Evropske unije i zemalja istočnog i južnog Mediterana. U okviru te saradnje posebna pažnja posvećena je promoviranju stabilnosti i sigurnosti u regionu. 

Koordinacija rada Skupštine je u odgovornosti Biroa, koji ima četiri člana izabrana na četverogodišnji mandat - dva člana iz zemalja partnera južnog Mediterana, jednog iz nacionalnih parlamenata zemalja članica EU i jednog člana iz Evropskog parlamenta.

Članovi Biroa jednom godišnje rotiraju se na dužnosti predsjedavajućeg, čime se osigurava ravnopravnost sjevernih i južnih zemalja članica PSUzM. 

PSUzM ima pet komiteta:

  • Komitet za političke poslove, sigurnost i ljudska prava,
  • Komitet za ekonomske i finansijske poslove, socijalne poslove i obrazovanje,
  • Komitet za poboljšanje kvaliteta života, razmjenu iskustava između civilnih društava i kulturu,
  • Komitet za energiju, okoliš i vodu i
  • Komitet za prava žena u zemljama Evromediteranske unije.

PSUzM usvaja rezolucije i preporuke u vezi sa svim aspektima evromediteranske saradnje koji se, iako nisu pravno obavezujuće, tiču izvršnih organa Unije za Mediteran, Vijeća EU, Evropske komisije i nacionalnih vlada zemalja partnera. 
Tekstovi se usvajaju konsenzusom i uz prisustvo više od polovine delegacija PSUzM iz obje komponente – evropske i neevropske.

Konstituirajuća sjednica PSUzM održana je u Atini (Grčka) u martu 2004. godine i od tada ovo tijelo zasjeda jednom godišnje u zemlji koja predsjedava Skupštinom.
U aprilu 2013. godine Parlamentarna skupština BiH zvanično je primljena u punopravno članstvo u PSUzM. U Delegaciji Parlamentarne skupštine BiH su dva člana.

Zemlje članice PSUzM:

  • (sjeverni partneri): evropski: 28 nacionalnih parlamenata EU i Evropski parlament, neevropski: Albanija, Bosna i Hercegovina, Monako i Crna Gora;
  • (južni partneri): Alžir, Egipat, Jordan, Izrael, Liban, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis, Turska i Mauritanija.

Radni jezici PSUzM su: engleski, francuski i arapski.