MENI

Predstavnički dom

Privremene / Ad hoc komisije

Privremene komisije Doma - Dom svojim zaključkom može, na prijedlog poslanika ili kluba poslanika, osnovati privremene komisije Doma za razmatranje izvršenja ili pripremu određenog akta ili pitanja; ili istražne komisije.

Predlagač je dužan da predloži ciljeve i zadatke a zadaci i sastav komisije utvrđuju se zaključkom Doma.

Trenutno djeluju sljedeće privremene komisije

Privremena istražna komisija Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine
Članovi Privremene istražne komisije: predsjedavajući Damir Arnaut, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Zlatan Begić, Alma Čolo, Dragan Mektić, Branislav Borenović i Mira Pekić
Komisija počela sa radom: 26.5.2020. godine

Materijali sa sjednica:

(materijali su publicirani u raspoloživim verzijama) 

Konstituirajuća sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma

Zapisnik konstituirajuće sjednice - održana 26.5.2020. godine

Zaklučak I

Zaključak II

Zaključak III 

2. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (4.6.2020. godine)

Zaključak I

Zaključak II

Zaključak III

Poslovnik Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

Obavještenje o izmjeni termina održavanja 2. sjednice Privremene istražne komisije Predstavničkog doma

Izvještaj o izdatim saglasnostima za interventni uvoz medicinskih sredstava u periodu od 15.3.2020.-31.5.2020. godine 

Informacije od slijedećih institucija: Federalno Tužilaštvo, Granična policija Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Federalna uprava policije, Sud BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Informacija od Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (14.7.2020. godine)

3. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (16.6.2020. godine)

Prijedlog rada Privremene istražne komisije Predstavničkog doma - Istraživanje o percepciji aktera u pravosuđu Bosne i Hercegovine o najvažnijim preprekama koje utiču na efikasnost i nezavisnost pravosudnih institucija 

Program rada Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosnei Hercegovine (juni 2020)

Zaključak I

Zaključak II

Zaključak III

Zaključak IV

Zaključak V

Zaključak VI

Zaključak VII

4. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (25.6.2020. godine)

Zaključak I

Zaključak II 

Zaključak III

Zaključak IV

Zaključak V

Zaključak VI

Zaključak VII 

Zapisnik 4. sjednice Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (25.6.2020. godine)

5. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (2.7.2020. godine)

Prezentacija sudije Okružnog suda u Banja Luci Milana Blagojevića 

6. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (6.7.2020. godine)

Zaključci I 

Zaključak II

Informacija od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (13.7.2020. godine)

7. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (23.7.2020. godine) 

Zaključci I 

Zaključak II 

Zaključak III

Zaključak IV

Istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje utroška sredstava Izvozno-kreditne agencije BiH i sredstava prikupljenih i namijenjenih za gradnju puteva
Članovi Istražne komisije:

Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Nenad Lalić, Zaim Backović, Damir Bećirović i Salko Sokolović

Komisija počela sa radom: 7.9.2017. godine

Ad- hoc komisije koje su okončale svoj rad: 

Istražna komisija Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u Izvozno - kreditnoj agenciji BiH
Članovi Istražne komisije: Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Mensura Beganović, Nenad Lalić, Mirsad Mešić, Dušanka Majkić i Mirsad Isaković
Komisija počela sa radom: 15.6.2016. godine
Komisija okončala rad: 27.6.2017. godine
IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Ad-hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2010 - 2014

Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 5.11.2013.
Komisija okončala rad: 5.2.2014.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 6.9.2012.
Komisija okončala rad: 7.11.2012.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 26.3.2012.
Komisija okončala rad: 12.6.2012.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 15.7.2011.
Komisija okončala rad: 15.9.2011.

Ad-hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2006 - 2010

Istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava
Članovi: Sefer Halilović, predsjedavajući, Denis Bećirović, Adem Huskić, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Šemsudin Mehmedović, Mirko Okolić, Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 31.10.2010.

Istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatosrkih sredstava
Članovi: Sefer Halilović, predsjedavajući, Denis Bećirović, Adem Huskić, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Šemsudin Mehmedović, Mirko Okolić, Vinko Zorić
Komisija počela sa radom: 15.6.2016. godine
Komisija okončala rad: 27.6.2017. godine
IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Ad hoc komisija za pripremu izmjena i dopuna, kao i prečišćenog teksta Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Članovi: Selim Bešlagić, Halid Genjac, Sefer Halilović, Velimir Jukić, Remzija Kadrić, Drago Kalabić, Momčilo Novaković, Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 24.8.2010.
Privremena komisija za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni Hercegovini 2011. godine
(komisija ponovo aktivirana zaključkom sa 76. sjednice Predstavničkog doma)
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Komisija okončala rad: 21.5.2010.
Privremena komisija za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Komisija okončala rad: 21.4.2010.
Istražna komisija za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH
Članovi: Drago Kalabić, Mehmed Suljkanović i Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 21.4.2010.
Posebna istražna komisija Predstavničkog doma
Članovi: Sadik Ahmetović, Denis Bećirović, Branko Dokić, Rifat Dolić, Jerko Ivanković Lijanović, Sefer Halilović, Adem Huskić, Milica Marković, Slavko Matić, Hadži Jovan Mitrović, Mirko Okolić i Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 4.11.2009.