MENI

Tajništvo

Parlamentarna knjižnica

Parlamentarna biblioteka
KONTAKTI
O KNJIŽNICI

Parlamentarna knjižnica osnovana je polovicom prošloga stoljeća. Tijekom ratnih razaranja u razdoblju 1992.-1995. godine Knjižnica je devastirana, a bibliotečni fond gotovo potpuno uništen. Nakon konstituiranja Parlamentarne skupštine BiH Knjižnica je obnovljena i ponovno je počela s radom 2002. godine. Trenutačno sadrži oko tri tisuće bibliotečnih jedinica: knjiga, periodike, audio-vizualnih izdanja i elektroničkih baza podataka iz područja prava, politike, međunarodnih odnosa, javne uprave, europskih integracija, ekonomije, sociologije, povijesti, geografije i drugih.

Članove Knjižnice PSBiH čine zastupnici u PSBiH, članovi radnih tijela i zaposlenici, s tim što, privremeno, vanjski korisnici Knjižnice mogu biti i studenti, znanstvenoistraživački djelatnici i drugi zainteresirani građani čiji se pisani zahtjev za korištenjem Knjižnice ocijeni mjerodavnim. Cjelokupnu bibliotečnu građu moguće je pretraživati putem e-kataloga, ovdje. Knjižnica je članica Međunarodne federacije bibliotekarskih društava i ustanova (IFLA), Sekcija za parlamentarne knjižnice i istraživačke servise.

ONLINE KATALOG

Knjižnica PSBiH od 2006. godine članica je Virtualne knjižnice BiH (ViBBiH centar). Online-katalog dostupan korisnicima putem COBISS mreže možete pogledati ovdje.

BAZE PODATAKA

EBSCO baza podataka američka je baza podataka koja sadrži preko sto tisuća različitih naslova časopisa i monografija koje pokrivaju sva područja ljudskoga znanja.

POLITICAL SCIENCE COMPLETE - U znanstvenoj bazi podataka Political Science Complete objavljena je prva publikacija čiji je izdavač Parlamentarna skupština BiH.

Political Science Complete je baza podataka putem koje je omogućen pristup punom tekstu iz 520 časopisa, 340 referentnih monografskih izdanja te više od 36.000 zbornika sa znanstvenih skupova i radova koji su na njima predstavljeni, te pristup indeksima i apstraktima za preko 2.900 naslova.

Upravo u ovoj znanstvenoj bazi podataka, u kojoj se objavljuju zbornici Međunarodnog udruženja za političku znanost (International Political Science Association), licencirana je i objavljena prva publikacija čiji je izdavač Parlamentarna skupština BiH pod nazivom „Jačanje parlamentarne uloge u zaštiti ljudskih prava u BiH: okrugli stol, Sarajevo, 8.-9. lipnja 2002. godine".

GreenFILE baza podataka nudi istraživanja o utjecaju čovjeka na okoliš. Riječ je o temama i naslovima koji su od interesa vladinim službenicima, studentima i istraživačima. Ovdje možete pronaći indekse i apstrakte više od 384.000 zapisa, kao i 4.700 zapisa kojima je omogućen pristup u punom tekstu putem Open Accessa (otvorenog pristupa).

LIBRARY, INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS (LISTA) je baza podataka u kojoj je indeksirano više od 735 časopisa, te knjiga, izvješća o istraživanjima i procedurama. Riječ je o temama iz područja knjižničarstva, klasifikacije, katalogizacije, bibliometrije, online resursa, upravljanja informacijama. Najstarije informacije datiraju iz sredine 60-tih godina prošloga stoljeća.

EUROPEAN VIEWS OF THE AMERICAS: 1493 TO 1750 je nova bibliografska baza podataka, iznimno značajan registar europskih radova koji govore o Americi. Izdavač EBSCO je, u suradnji s knjižnicom John Carter Brown, kreirao ovaj značajan resurs za istraživanje baziran na reprezentativnoj bibliografiji „European Americana: kronološki vodič za radove tiskane u Europi u kojima se govori o Americi, 1493.-1750.“, koja je prepoznata po značaju u znanstvenoistraživačkim krugovima diljem svijeta. Baza podataka sadrži više od 32.000 podataka i objedinjeni je vodič o tiskanim izdanjima Amerikanaca koji su pisali u Europi prije 1750. godine.

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE USLUGA BIBLIOTEKE

Građani, studenti, znanstvenoistraživački djelatnici i druge zainteresirane osobe mogu koristiti Knjižnicu na način da podnesu zahtjev za korištenje bibliotečnih servisa Knjižnice PSBiH pismenim putem.

Pravilnik o radu Knjižnice možete preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje. Zahtjev se upućuje isključivo poštom na sljedeću adresu:
Parlamentarna skupština BiH
Tajništvo
Tajnik Zajedničke službe
Trg BiH br. 1
71000 Sarajevo

NAJČEŠĆA PITANJA

KAKO MOGU PRETRAŽIVATI BIBLIOTEČNI FOND?
Fond Knjižnice PSBiH možete online pretraživati ovdje

KOJA GRAĐA ČINI FOND KNJIŽNICE PSBiH?
U Knjižnici PSBiH možete pronaći knjige, periodiku CD i DVD izdanja, online baze podataka iz područja prava, politike, međunarodnih odnosa, javne uprave, europskih integracija, ekonomije, sociologije, povijesti, geografije i dr., te publikacije PSBiH.

KAKO MOGU POSTATI KORISNIK KNJIŽNICE PSBiH?
Korisnik Knjižnice može se postati ispunjavanjem i odobravanjem zahtjeva za korištenje Knjižnice. Preuzmi obrazac zahtjeva

KOLIKO MOGU ZADRŽATI POSUĐENU GRAĐU?
Posuđena građa ne može se iznositi izvan Knjižnice.

KOJE SU OBAVEZE KORISNIKA KNJIŽNICE?
Korisnik-istraživač obvezan je:

  • navesti Knjižnicu PSBiH kao izvor istraživanja;
  • dostaviti Knjižnici PSBiH najmanje jedan primjerak objavljenog istraživanja.

GDJE SE NALAZI KNJIŽNICE PSBiH?
Knjižnica se nalazi u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, drugi kat.

KOJE JE RADNO VRIJEME KNJIŽNICE?
Usluge Knjižnice možete koristiti radnim danom od 9 do 17 sati.