MENI
21.6.2017

Članovi poslaničke Grupe prijateljstva za zapadnu Evropu PSBiH u posjeti SR Njemačkoj

Članovi Grupe prijateljstva za zapadnu Evropu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), koji, na poziv predsjedavajuće Poslaničke grupe prijateljstva njemačkog Bundestaga za BiH Marieluise Beck, borave u trodnevnoj radnoj posjeti Saveznoj Republici Njemačkoj, razgovarali su danas u Berlinu sa zamjenikom predsjednika Bundestaga Johannesom Singhammerom o ubrzanju procesa evropskih integracija BiH, unapređenju bilateralne saradnje državnih parlamenata, kao i o situaciji u regionu Zapadnog Balkana.

Delegacija Grupe prijateljstva PSBiH, koju čine predsjedavajuća Grupe Nermina Kapetanović, zamjenik predsjedavajuće Grupe Bariša Čolak i članovi Grupe Mirsad Đonlagić, Maja Gasal – Vražalica, Sead Kadić, Milica Marković i Hanka Vajzović, sastala se danas i sa povjerenikom Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke za Jugoistočnu Evropu, Tursku i države EFTA Christianom Hellbachom.

Tokom ovih susreta zvaničnici SR Njemačke snažno su potvrdili evropsku perspektivu naše zemlje, ističući da će njemački Bundestag i sve druge institucije te prijateljske države nastaviti da pružaju podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Predstavnici njemačkog Parlamenta i Vlade istaknuli su da je našoj zemlji potreban novi zamah u procesu evropskih integracija, s ciljem uspostavljanja političke i ekonomske stabilnosti i zaustavljanja procesa odlaska mladih. S tim u vezi, naglašena je potreba nastavka provođenja evropske agende i ekonomskih reformi, kao i potreba fokusiranja na pitanja reforme pravosuđa i borbe protiv kriminala i korupcije. Upozoreno je i na nužnost uspostavljanja tješnje međuparlamentarne saradnje, posebno na planu donošenja zajedničke regionalne i evropske strategije za borbu protiv terorizma i svih oblika radikalizma.

Članovi Delegacije PSBiH zahvalili su se zvaničnicima SR Njemačke, posebno kancelarki Angeli Merkel, na zalaganju za evropsku perspektivu BiH i na konstantnoj podršci koju Njemačka pruža u procesu euroatlantskih integracija BiH.

Uz podsjećanje na činjenicu da je višegodišnji zastoj u procesu evropskih integracija BiH otkočen britansko – njemačkom inicijativom, članovi naše Delegacije posebno su naglasili da je vrijednost te inicijative u njenoj fokusiranosti na ekonomske reforme i privredni rast BiH.

Članovi Grupe prijateljstva PSBiH za zapadnu Evropu složili su se s domaćinima da terorizam predstavlja opasnost  po globalni mir, te, s tim u vezi, napomenuli da je BiH prva zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja je usvojila i primijenila zakonske odredbe o krivičnom gonjenju lica koja odlaze na inostrana ratišta.

U nastavku posjete članovi naše Delegacije razgovarat će sa predstavnicima njemačkog Ministarstva pravde i pravosudnih institucija, a tokom večeri njihov domaćin bit će predsjedavajuća Poslaničke grupe prijateljstva njemačkog Bundestaga za BiH Marieluise Beck. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću