MENI
8.11.2018.

U Parlamentarnoj skupštini BiH održana prezentacija o novoj regulativi Europske unije za zaštitu osobnih podataka

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je održana prezentacija za službenike Tajništva PSBiH, entitetskih parlamenata, Vijeća ministara BiH i agencija na razini BiH o novoj regulativi Europske unije (EU) za zaštitu osobnih podataka i utjecaju Opće odredbe za zaštitu osobnih podataka (GDPR) na sustav informacija od javnog značaja.

Pozdravljajući nazočne, tajnik Zastupničkog doma PSBiH Marin Vukoja zahvalio se Misiji OESS-a u BiH na organiziranoj prezentaciji, koju je ocijenio kao prigodu da se službenici na što bolji način upoznaju sa europskom regulativom o zaštiti osobnih podataka. Prema riječima tajnika Vukoje, prezentacija će poslužiti za kvalitetnije obavljanje poslova u tajništvima parlamenata i izvršnih vlasti u procesu usvajanja europske regulative i standarda.

Zamjenica ravnatelja Odjela za ljudsku dimenziju Misije OESS-a u BiH Jasna Dobričik poručila je kako je prezentacija organizirana u funkciji jačanja institucija BiH kad je riječ o pitanju transparentnosti i odnosa s javnošću. Kako je rekla, Misija OESS-a u BiH će i dalje pružati potporu institucijama BiH s ciljem usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Prezentirajući nazočnima novu regulativu EU za zaštitu osobnih podataka, povjerenica za informacije Republike Slovenije Mojca Prelesnik govorila je o ključnim aspektima novih pravila EU i utjecaja GDPR-a na sustav informacija od javnog značaja i na dostupnost tih informacija javnosti. Prezentacija se odnosila i na korištenje i zaštitu osobnih podataka u institucijama, kao i na transparentnost i dostupnost informacija javnosti u svezi sa odredbama GDPR -a. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću