MENI
12.11.2018.

Tajnici domova Parlamentarne skupštine BiH u radnom posjetu Parlamentu Finske

Tajnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Marin Vukoja i Doma naroda PSBiH Bojan Ninković borave u radnom posjetu Parlamentu Finske.

Domaćini posjeta, glavna tajnica Parlamenta Finske Maija – Leena Paavola i njen zamjenik Timo Tuovinen, upoznali su tajnike domova PSBiH, kao i njihove kolege iz parlamenata u BiH, sa zakonodavnim procesom, te poslovnikom o radu Parlamenta Finske.

Tijekom posjeta, koji je realiziran uz potporu Misije OESS-a u BiH, razmijenjene su informacije o organizaciji rada i procedurama u parlamentarnim tijelima, kao i u posebnim sektorima za europske poslove u parlamentima Finske i BiH.

Gosti iz Bosne i Hercegovine upoznali su se i sa organizacijom Informativne službe, te obišli obnovljeni dio zgrade Parlamenta Finske. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću