MENI
20.5.2020

Okončana 8. sjednica Predstavničkog doma

Na danas završenoj 8. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Uz ovaj Prijedlog zakona Predstavnički dom usvojio je zaključak da se ovaj Prijedlog zakona dostavlja Domu naroda PSBiH uz zahtjev da se isti razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Dom je, također, usvojio i zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana izradi i Predstavničkom domu PSBiH dostavi na raspravu Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost na način da se obaveznicima plaćanja PDV-a omogući podnošenje mjesečne PDV prijave do kraja mjeseca po isteku poreskog perioda, odnosno da se postojeći stav (2) člana 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost izmijeni i glasi: „Prijavu iz stava 1. ovog člana obaveznik podnosi do kraja mjeseca po isteku poreskog perioda“.

Po hitnom postupku usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut.

Po hitnom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

U prvom čitanju i po skraćenom zakonodavnom postupku usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović. Predstavnički dom PSBiH usvojio je i zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da do razmatranja ovog Prijedloga zakona u drugom čitanju dostavi mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača poslanika Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta za razmatranje ovog Prijedloga zakona po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine usljed pandemije COVID-19 po hitnom postupku.

Predstavnički dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma o Prijedlogu amandmana II i amandmana III na Ustav BiH, čiji je predlagač poslanik Dženan Đonlagić. U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, Ustavnopravna komisija zadužena je da izradi novo mišljenje o ovim amandmanima na Ustav BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, usljed nedostatka entitetske većine, upućeno je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, čiji su predlagači, u prvom čitanju, poslanici Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, u prvom čitanju, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i prijedlog zaključka poslanika Nikole Lovrinovića prema kome se Vijeće ministara BiH zadužuje da razmotri materijale i prijedloge izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i da, u roku ne dužem od 60 dana, predloži sveobuhvatne izmjene i dopune ovog Zakona.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I), u prvom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač, u drugom čitanju, Vijeće ministara BiH.

Dom nije usvojio ni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (P.Z.E.I), u drugom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju Dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju nije usvojen ni Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović.

Predstavnički dom nije usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, zbog čega se ovaj Zakon smatra odbijenim.

Dom je utvrdio novi rok nadležnoj komisiji za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač poslanica Aida Baručija.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Uz ovaj Izvještaj Dom je usvojio zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da, u što je moguće kraćem roku, sačini i PSBiH dostavi izvještaje o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. i 2019. godinu.

Usvojeni su Izvještaji o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH. Uz ove izvještaje Dom je usvojio zaključak kojim se Vijeće ministara BiH obavezuje da što prije okonča proceduru usvajanja i dostavljanja PSBiH novog Zakona o zaštiti ličnih podataka te da, u skladu sa zaključcima navedenim u Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, djeluje na adekvatan način kako bi se osigurao zakonit i efikasan rad Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Dom je usvojio i sljedeće izvještaje i specijalne izvještaje:

 • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2017. godinu,
 • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2018. godinu,
 • Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
 • Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
 • Specijalni izvještaj o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Specijalni izvještaj o stanju ljudskih prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Specijalni izvještaj o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH.

Predstavnički dom usvojio je i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio i zaključak kojim od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da u roku od tri mjeseca izvijesti Predstavnički dom PSBiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz ovog lzvještaja.

Dom je usvojio i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Utvrđivanje carinske vrijednosti korištenih motornih vozila“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Dom je usvojio i zaključak, kojim od Uprave za indirektno oporezivanje BiH traži da u roku od tri mjeseca izvijesti Predstavnički dom PSBiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz lzvještaja o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Utvrđivanje carinske vrijednosti korištenih motornih vozila", te da o preduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojeni su i sljedeći izvještaji o izvršenoj reviziji učinka:

 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, od 8. 11. 2018. godine, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, od 26. 12. 2019. godine, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje strategijama na nivou Bosne i Hercegovine“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutarnjim organizacijama“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Dom je usvojio Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH, kao i Godišnji konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Usvojeni su i izvještaji o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i 2018. godinu.

Povodom ranije obavljene rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu, Predstavnički dom usvojio je sljedeće zaključke:

 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo pravde BiH i Vijeće ministara BiH da, na osnovu analize Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini (tzv. Pribeovog izvještaja), izrade i dostave Predstavničkom domu PSBiH na usvajanje Akcioni plan otklanjanja nedostataka u oblasti vladavine prava, provođenja preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u u Bosni i Hercegovini od 5. 12. 2019,
 • Zahtijeva se od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da u što skorijem vremenu dostavi detaljnu statistiku procesuiranja predmeta ratnih zločina, koji su od Haškog tribunala označeni kao predmeti A kategorije,
 • Pripremiti analizu i pregled neophodnih izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva, naročito kada je riječ o potvrđivanju optužnice i odlučivanju o prigovorima na optužnicu,
 • Skreće se pažnja članovima VSTV-a da prilikom popunjavanja rukovodećih pozicija, i to konkretno predsjednik Suda BiH, glavni tužilac Tužilaštva BiH i predsjedavajući VSTV-a, vode računa o nacionalnoj strukturi, konkretnije, zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,
 • Imajući u vidu sve navedeno, smatramo svrsishodnim da se izvještaji VSTV-a Parlamentarnoj skupštini BiH dostavljaju dva puta godišnje do izmjene relevantnog zakonodavstva s tim u vezi,
 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da dostavi izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
 • Predstavnički dom PSBiH smatra da izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine trebaju da sadrže sve preporuke sadržane u Izvještaju Evropske komisije, Pribeovom izvještaju, te dodatno da trebaju ići u sljedećem pravcu:

-  Razdvojiti VSTV na zasebna tijela: Visoko sudsko vijeće i Visoko tužilačko vijeće
-  Članove koje trenutno imenuju nadležne advokatske komore zamijeniti članovima iz reda univerzitetskih profesora pravne nauke koje, na osnovu javnog konkursa, imenuje Predstavnički dom PSBiH
-  Da glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog Visokog tužilačkog vijeća s liste više kvalificiranih kandidata, dvotrećinskom većinom izabranih članova datog zakonodavnog tijela.
-  Zamjenike glavnih tužilaca na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou, uključujući i Brčko Distrikt BiH, imenuju glavni tužilac osnovnog nivoa s liste više uspješnih kandidata koje utvrđuje Visoko tužilačko vijeće
-  Tužioce na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou, uključujući i Brčko Distrikt BiH, na prijedlog Visokog tužilačkog vijeća, imenuje glavni tužilac osnovnog nivoa.

U vezi sa ranije obavljenom raspravom o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom nije usvojio prijedlog zaključka poslanika Adila Osmanovića koji glasi: „Za sve presude Ustavnog suda BiH, čije neprovođenje zahtijeva procesuiranje ovlaštenih osoba u onim slučajevima gdje se nedvosmisleno može konkretizirati individualna krivična odgovornost, zahtijeva se od Tužilaštva BiH da postupa u skladu sa svojim ovlaštenjima i pokreće odgovarajuće postupke.“

Nije usvojen ni prijedlog zaključka poslanika Safeta Softića koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH prihvata inicijativu o uspostavljanju vrhovne sudske instance formiranjem Vrhovnog suda BiH, s ciljem, prvenstveno, osiguranja poštivanja ljudskih prava i vladavine prava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine za sve njene građane bez bilo kakve diskriminacije“.

Poslanici Damir Arnaut, Zlatan Begić, Branislav Borenović, Alma Čolo, Zukan Helez, Mirjana Marinković – Lepić, Dragan Mektić i Mira Pekić imenovani su u Privremenu istražnu komisiju Predstavničkog doma PSBiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom usvojio je Odluku o izboru i stupanju na dužnost i prestanku dužnosti člana Centralne izborne komisije (CIK) BiH, kojom je za novog člana CIK-a BiH imenovan Željko Bakalar.

Dom je usvojio i Rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta (tekst Rezolucije možete pročitati OVDJE).

Predstavnički dom usvojio je poslaničku inicijativu Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Kolegiju Predstavničkog doma nalaže da, u saradnji s Kolegijem Doma naroda, u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede neophodnu proceduru s ciljem uređivanja pitanja provođenja prekršajnih odredbi propisanih članom 66. Zakona o parlamentarnom nadzoru“.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima PSBiH“,
 • poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, upućujemo poslaničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u PSBiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda PSBiH“,
 • poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma, podnosim inicijativu kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plate za svaki mjesec u kome se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Također, ovom inicijativom potičem Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definirala“,
 • poslanička inicijativa Edite Đapo koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu da se uspostavi mehanizam za razmjenu podataka iz elektronskih baza matičnih registara Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH u kojima se vode lični podaci građana, s ciljem bržeg i efikasnijeg pribavljanja lične dokumentacije, odnosno da se omogući građanima da u svojim općinama mogu dobiti izvode iz matičnih registara, kao i sva potrebna uvjerenja“.

Predstavnički dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, upućujem poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”,
 • poslanička inicijativa Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova BiH održi hitan sastanak s Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova i entitetskim ministarstvima pravde kako bi se status djece povratnika iz Sirije što prije riješio, odnosno kako bi se ova djeca mogla upisati u matične knjige i dobiti državljanstvo BiH, te na osnovu toga ostvariti svoja osnovna ljudska prava“.

Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH traži preciznu informaciju o tome kako je došlo do davanja saglasnosti firmi „Srebrena malina“ za nabavku respiratora.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke – Mjere zaštite od poplava RS,
 • Ugovora o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke,
 • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – projekat javnog prijevoza Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c – srednji dio) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću