MENI
14.3.2011

Štampan novi broj Biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
U novom broju Biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čitaoci se mogu informirati o aktivnostima koje su političke stranke vodile s ciljem postizanja dogovora o održavanju nastavka konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma. Također, moguće je pročitati i vijesti o aktivnostima drugih parlamentarnih tijela u mjesecu januaru i februaru, kao i aktuelnostima iz Sekretarijata PSBiH.
Dio sadržaja Biltena su i informacije o održavanju redovnih sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, koje su održavane tokom januara i februara.
Značajan prostor u Biltenu posvećen je i konferenciji „Zaštita ljudskih prava i sloboda pripadnika oružanih snaga“, koju je organizirao Ured parlamentarnog vojnog povjerenika, kao i intervjuima vođenim sa pomoćnikom sekretara Zajedničke službe PSBiH i rukovodiocem Informacijsko-dokumentacionog sektora, o aktivnostima koji su provedeni i planiraju se provesti u narednom periodu u okviru Sekretarijata PSBiH. (kraj)
PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću