MENI
22.9.2016.

U PSBiH održana obuka o Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH

Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) organiziralo je obuku o Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH, tijekom koje se o ključnim odredbama ovog Zakona informiralo 45 osoba, članova neovisnih tijela PSBiH.

Pored članova Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH, Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u kaznenim zavodima, te Parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, u obuci su sudjelovali i predstavnici Kolegija Tajništva PSBiH, kao i službenici zaposleni u Tajništvu PSBiH na koje se odnose odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH.

Tajnica Zajedničkog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosnom agencijom BiH prezentirala je nazočnim članovima opće odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH i podzakonske propise koji proizilaze iz ovog zakonskog rješenja. Osim navedenog, ona je nazočne upoznala sa procesom sigurnosnih provjera kroz koje, sukladno Zakonu, prolaze osobe, te sa stupnjem tajnosti sukladno kojima se provode ove provjere. Naposljetku, nazočni polaznici ove Obuke dobili su i neophodne informacije koje se odnose na fizičku i informatičku sigurnost, a koje proizilaze iz odredbi Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH i pratećih podzakonskih akata. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću