MENI
11.5.2017

Održana 14. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Na 14. sjednici Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije raspravljano je o izmjenama i dopunama koje je Agencija dostavila na Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

Odlučeno je da Zakonodavno – pravni sektor Sekretarijata PSBiH dostavljene izmjene i dopune koje je Agencija uputila uvrsti kao izmjene i dopune u Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Nakon toga, zakonska rješenja sa pomenutim izmjenama i dopunama bit će dostavljeni članovima Komisije kako bi i oni mogli dati sugestije na zakonske prijedloge, a nakon toga i izjasniti se o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH i putem ovlaštenog predlagača i uputiti u parlamentarnu proceduru. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću