MENI

Dopuna broj 2 Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije koji se odnosi na horizontalni program o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2011. godinu