MENI

Споразум између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу Босне и Херцеговине у програму Уније Fiscalis 2020. (Споразум публикован у расположивој верзији)

Информације о акту

Датум 18.8.2015.
Усвојен у Представничком дому 16.9.2015.
Сједница Представничког дома 17. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
Усвојен у Дому народа 17.9.2015.
Сједница Дома народа 9. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Број службеног гласника БиХ 8/15
Документ Споразум између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу Босне и Херцеговине у програму Уније Fiscalis 2020. (Споразум публикован у расположивој верзији)
Одлука Одлука о давању сагласности за ратификацију Споразума између Европске уније и Босне и Херцеговине о учествовању Босне и Херцеговине у Унијином програму „Fiscalis 2020“, потписаног 17. и 20. 03. 2015. године у Бриселу