MENI

Dopuna sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru komponente prekogranična saradnja programa IPA za 2011. godinu - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)