MENI

Izmjene Sporazuma o grantu u okviru nacionalnog programa IPA 2010. za Bosnu i Hercegovinu - dio I - Vodovod i kanalizacija u RS-u, zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) 06.11.2012. godine u Luksemburgu i 20.11.2012. godine u Sarajevu (“Sporazum o grantu”)