MENI

Ugovor o grantu (Projekat centralnog grijanja Prijedor) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Toplana a.d. Prijedor i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz SIDA - EBRD Fonda za okolišne i klimatske programe