MENI

Amandman na Sporazum o financiranju za tehničku pomoć za Autocestu Koridor Vc-BiH zaključen između Bosne i Hercegovine, JP-a „Autoceste FBiH doo.“ Mostar i Europske investicijske banke

Informacije o aktu

Datum 8.6.2016.
Usvojen u Zastupničkom domu 27.6.2016.
Sjednica Zastupničkog doma 32. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Usvojen u Domu naroda 14.7.2016.
Sjednica Doma naroda 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Dokument Amandman na Sporazum o financiranju za tehničku pomoć za Autocestu Koridor Vc-BiH zaključen između Bosne i Hercegovine, JP-a „Autoceste FBiH doo.“ Mostar i Europske investicijske banke