MENI

Akti Svjetskog poštanskog saveza (UPU) usvojenih na 25. kongresu UPU-a, održanom 2012. godine u Dohi (Opći pravilnik Svjetskog poštanskog saveza, Svjetska poštanska konvencija, Završni protokol uz Svjetsku poštansku konvenciju i Sporazum o poštanskim finansijskim uslugama), potpisanih 11. oktobra 2012. godine u Dohi Novi