MENI

Sporazum između Švedske i Bosne i Hercegovine o razvojnoj saradnji 2014 – 2020. godine

Informacije o aktu

Datum 20.11.2015
Usvojen u Predstavničkom domu 10.12.2015
Sjednica Predstavničkog doma 21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Usvojen u Domu naroda 31.12.2015
Sjednica Doma naroda 13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Broj službenog glasnika BiH 11/05
Dokument Sporazum između Švedske i Bosne i Hercegovine o razvojnoj saradnji 2014 – 2020. godine
Odluka Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švedske o razvojnoj saradnji 2014.-2020. godina