MENI

Skupina za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Oceaniju i Japan

 

Nadležnosti

Skupina prijateljstva za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Oceaniju i Japan nadležna je za uspostavu kontakata i suradnje sa predstavnicima parlamenata Australije, Novog Zelanda, Japana, Oceanije, zemalja Južne Amerike, Kube, SAD, Kanade i Meksika.