MENI

Skupina za Zapadnu Europu

 

Nadležnosti

Skupina prijateljstva za Zapadnu Europu nadležna je za uspostavu kontakata i suradnje sa predstavnicima parlamenata Njemačke, Švicarske, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Lihtenštajna, Španjolske, Norveške, Švedske, Danske, Finske, Islanda, Francuske, Velike Britanije, Irske i Portugala.