MENI

Komisija o pitanjima finansija i budžeta Doma naroda

 

Nadležnosti

Komisija o pitanjima finansija i budžeta Doma naroda 

 • Centralnu banku;
 • vanjski dug;
 • odnose s međunarodnim finansijskim institucijama;
 • politiku i program rekonstrukcije i razvoja BiH;
 • definiranje mjera ekonomske politike;
 • finansiranje institucija BiH - oporezivanjem, akumulacijom duga ili drugih sredstava;
 • fiskalnu i kreditnu politiku BiH;
 • politiku bankarstva;
 • funkcioniranje finansijskih institucija na nivou BiH;
 • propise iz oblasti finansija;
 • usvajanje, izvršenje i kontrolu izvršenja budžeta BiH;
 • razmatranje izvještaja iz člana 143.2.;
 • usvajanje odluka o akumulaciji duga, javnim pozajmicama i drugim novčanim obavezama BiH;
 • statistiku, mjere i standarde;
 • usvajanje akata koji reguliraju visinu naknade i plaće delegata u Domu, plaće službenika koje imenuje Dom, kao i naknade za specifične materijalne troškove delegata i službenika u Domu, plaće rukovodećih radnika, te usvaja relevantne akte za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama za materijalne i druge troškove;
 • definiranje prijedloga za dodjelu sredstava iz budžeta BiH za rad Parlamentarne skupštine BiH i upotrebu ovih sredstava;
 • utvrđivanje dnevnice za stručnjake i svjedoke;
 • obavljanje svih aktivnosti u vezi s dodjelom stanova za zaposlene u Parlamentarnoj skupštini BiH, raspolaganje stanovima; odlučivanje o njihovoj dodjeli na upotrebu, o zamjeni i jednokratnom prijenosu prava korišćenja u skladu sa zakonom;
 • odlučivanje o dodjeli privremenog smještaja za službenike i Sekretarijat;
 • definiranje uvjeta za upotrebu automobila prilikom vršenja službenih dužnosti.


Komisija, u koordinaciji s odgovarajućim tijelom Predstavničkog doma, priprema i dostavlja budžet Doma i zajednički budžet Parlamentarne skupštine Vijeću ministara BiH do 15. septembra svake godine, kako bi bio uvršten u prijedlog zakona o budžetu institucija BiH za sljedeću godinu.


Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti rekonstrukcije, razvoja, ekonomije, finansija i budžeta, kao i administrativna pitanja iz nadležnosti Doma, u skladu s ovim poslovnikom.


Komisija izvještava Dom svakih šest mjeseci o svojim aktivnostima.