MENI

Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

 

Nadležnosti

Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova razmatra pitanja koja se odnose: na pitanja u svezi s ostvarivanjem ravnopravnosti među spolovima u Bosni i Hercegovini – posebice u svezi s unapređenjem statusa žena u Bosni i Hercegovini; na poticanje aktivnosti u institucijama BiH na provedbi Platforme za akciju Pekinške deklaracije (Četvrta svjetska konferecija o ženama, 1995) u 12 kritičkih sfera; na poticanje i usklađivanje aktivnosti s entitetskim parlamentima i Skupštinom Brčko distrikta na unapređenju statusa žena i provedbi Platforme za akciju Pekinške deklaracije; na razmatranje predloženih zakona i drugih propisa sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminiranja žena; na razmatranje prijedloga dokumenata i izvješća institucija BiH koji se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti spolova i provedbu Platforme za akciju Pekinške deklaracije u cijelosti, odnosno po pojedinim područjima; te na razmatranje pripreme za sudjelovanje izaslanstava Bosne i Hercegovine na međunarodnim skupovima kada se razmatra provedba Pekinške deklaracije (UN, Vijeće za regionalnu saradnju – RCC i sl.)

Povjerenstvo razmatra i druga pitanja u svezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova.