MENI

Комисија за остваривање једнакости полова у БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Крижановић, Јозо
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Милићевић, Љиљана
ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Млаћо, Наџида
ЧЛАНОВИ: Дураковић, Нијаз
Ђурковић, Јелина
Хаџиахметовић, Азра
Накаш, Абдулах
Ушановић, Мубера

 

Надлежности

Комисија за остваривање једнакости полова у БиХ: 

  • разматра питања у вези са остваривањем једнакости међу половима у БиХ - посебно унапређивањем статуса жена у БиХ;
  • подстиче активности у институцијама БиХ на спровођењу Платформе за акцију Пекиншке декларације (Четврта свјетска конференција о женама, Пекинг 1995.) у дванаест критичних сфера;
  • подстиче и координира активности са ентитетским парламентима на унапређивању статуса жена и спровођењу Платформе за акцију Пекиншке декларације;
  • разматра предложене законе и друге прописе са становишта једнакости полова и спречавања дискриминације жена;
  • разматра приједлоге докумената и извјештаје институција БиХ који се односе на остваривање једнакости полова и спровођење Платформе за акцију Пекиншке декларације у цјелини, односно по појединим областима;
  • размaтра припреме за учешће делегација БиХ на међународним скуповима кад се разматра спровођење Пекиншке декларације (УН, Пакт стабилности сл.);

 

Комисија разматра и друга питања у вези са остваривањем једнакости полова.

 

Сједнице