MENI

Комисија за припрему избора Савјета министара БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ :

Кошарац, Сташа

ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ : Гењац, Халид
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ : Кожул, Предраг
ЧЛАНОВИ: Баручија, Аида
Бореновић, Бранислав
Галић, Јаков
Ђапо, Едита
Ђонлагић, Џенан
Емрић, Јасмин
Којовић, Предраг
Кукић, Мирсад
Магазиновић, Саша
Мектић, Драган
Нешић, Ненад
КОНТАКТ

 

Надлежности


Комисија за припрему избора Савјета министара БиХ разматра информације које су, у складу са Законом о Савјету министара БиХ, дужни да доставе кандидати именовани за дужности предсједавајућег и чланова Савјета министара БиХ те, по потреби, поставља питања именованим кандидатима у вези са достављеним информацијама и у погледу њихове подобности за обављање дужности на које се предлажу.

На основу достављених информација и, када је потребно, након обављених разговора с кандидатима, Комисија одлучује о томе да ли да препоручи Дому потврђивање избора кандидата. Препорука Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ, у којој се наводи број гласова ''против'' и образложење уз такве гласове, није обавезујућа за Дом.

Број чланова Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ није сталан и утврђује се за сваки сазив Дома посебно на конститутивној сједници, у зависности од изборних резултата.

Комисију за припрему избора Савјета министара БиХ сачињавају по један представник сваке политичке партије, коалиције, листе независних кандидата, као и сви независни кандидати који су носиоци посланичких мандата у Дому.