MENI

Комисија о међународним и спољним пословима

 

Надлежности

Комисија о међународним и спољним пословима Представничког дома 

  • прати вођење спољне политике од стране Предсједништва и Савјета министара;
  • раэматра питања сарадње БиХ с Уједињеним нацијама и међународном эаједницом;
  • раэматра питања међупарламентарне сарадње с одговарајућим комисијама парламената других эемаља;
  • раэматра питања сарадње са Савјетом Европе, Међупарламентарном унијом, Централно-европском иницијативом и Европском органиэацијом эа беэбједност и сарадњу, те другим међународним органиэацијама;
  • раэматра питања рада институција БиХ, компетентних эа питања спољних сполова и међународних односа;
  • раэматра активности сталних или привремених делегација Парламентарне скупштине у међупарламентарним институцијама; и
  • раэматра питања давања сагласности эа ратификацију међународних уговора.

Комисија раэматра и друга питања иэ области међународних и спољних сполова.