MENI

Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze

PREDSJEDATELJ: Softić, Safet
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA: Pendeš, Marina
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Kovačević, Radovan
ČLANOVI: Miletić, Zlatko
Nešković, Želimir
Smajić, Džemal
KONTAKT

 

Nadležnosti

Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze prati vođenje vanjske politike Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH; razmatra pitanja suradnje Bosne i Hercegovine s Ujedinjenim narodima i međunarodnom zajednicom; razmatra pitanja međuparlamentarne suradnje s odgovarajućim povjerenstvima parlamenata drugih zemalja; razmatra pitanja suradnje s Vijećem Europe, Interparlamentarnom unijom, Srednjoeuropskom inicijativom i Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te s drugim međunarodnim organizacijama; institucija BiH nadležnih za pitanja vanjskih poslova i međunarodnih odnosa; razmatra aktivnosti stalnih ili privremenih izaslanstava PSBiH u međuparlamentarnim institucijama; razmatra pitanja davanja i otkazivanja suglasnosti za ratificiranje međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija; razmatra pitanja koja se odnose na vanjskotrgovinsku politiku, na sporazume o međunarodnoj trgovini, na carinsku politiku, tarife, propise i zakone iz svoga područja; razmatra pitanja koja se odnose na međunarodne obveze Bosne i Hercegovine; razmatra odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama; razmatra pitanja koja se odnose na putne isprave; razmatra pitanja koja se odnose na uspostavu i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija; na uređivanje međunarodnog i međuentitetskog prometa; na civilno zrakoplovstvo i na informacijsko – komunikacijske tehnologije. 


Povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz područja međunarodnih odnosa i vanjskih poslova, vanjske trgovine, carina, prometa i veza.