MENI

Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Софтић, Сафет
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Пендеш, Марина
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Ковачевић, Радован
ЧЛАНОВИ: Милетић, Златко
Нешковић, Желимир
Смајић, Џемал
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације прати вођење спољне политике Предсједништва БиХ и Савјета министара БиХ; разматра питања сарадње Босне и Херцеговине са Уједињеним нацијама и међународном заједницом; разматра питања међупарламентарне сарадње са одговарајућим комисијама парламената других земаља; разматра питања сарадње са Савјетом Европе, Интерпарламентарном унијом, Централноевропском иницијативом и Организацијом за европску безбједност и сарадњу, као са и другим међународним организацијама; разматра питања институција БиХ надлежних за питања спољних послова и међународних односа; разматра активности сталних или привремених делегација ПСБиХ у међупарламентарним институцијама; разматра питања давања и отказивања сагласности за ратификацију међународних уговора, споразума и конвенција; разматра питања која се односе на спољнотрговинску политику; на споразуме о међународној трговини; на царинску политику; на тарифе, прописе и законе из своје области; на питања која се односе на међународне обавезе Босне и Херцеговине; разматра односе са међународним трговинским институцијама разматра питања која се односе на путне исправе; на успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација; на регулисање међународног и међуентитетског саобраћаја; на цивилно ваздухопловство и на информационо – комуникационе технологије. 

Комисија разматра и друга питања из области међународних односа и спољних послова, спољне трговине, царина, саобраћаја и комуникација.

Сједнице