MENI

Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine

 

Nadležnosti


Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine razmatra pitanja koja se odnose: na vanjskotrgovinsku politiku; na sporazume o međunarodnoj trgovini; na carinsku politiku; na tarife, propise i zakone iz svoga područja; na međunarodne obveze Bosne i Hercegovine, kao i na odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama.

Povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz područja vanjske trgovine i carina.