MENI

Комисија эа спољну трговину и царине

 

Надлежности

Комисија эа спољну трговину и царине разматра питања која се односе на:

  • спољнотрговинску политику;
  • спораэуме о међународној трговини;
  • царинску политику;
  • тарифе, прописе и эаконе иэ своје области;
  • међународне обавеэе БиХ;
  • односе с међународним трговинским институцијама.

Комисија раэматра и друга питања веэана эа спољну трговину и царине.