MENI

Парламентарни војни повјереник БиХ

ПАРЛАМЕНТАРНИ ВОЈНИ ПОВЈЕРЕНИК БИХ:

Шиљеговић, Бошко

КОНТАКТ

 

Надлежности

Позиција парламентарног војног повјереника је успостављена с циљем јачања владавине права, заштите људских права и слобода војних лица и кадета у Оружаним снагама и Министарству одбране БиХ. Према „Закону о парламентарном војном повјеренику“ (“Службени гласник БиХ”, број 49/09), предвиђено је да приликом обављања послова из своје надлежности, војни повјереник сарађује са Министарством одбране, Генералним инспекторатом Министарства одбране, Оружаним снагама и Институцијом омбудсмена за људска права БиХ.

У спровођењу парламентарне контроле рада и других питања у области заштите људских права и слобода војних лица и кадета у Оружаним снагама и Министарству одбране БиХ, војни повјереник је надлежан за истраживање специфичних питања према упутству Парламентарне скупштине и Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ. Војни повјереник може без претходне најаве у било којем тренутку посјетити јединице и команде Оружаних снага БиХ и организационе јединице Министарства одбране.

Војни повјереник присуствује сједницама Парламентарне скупштине БиХ или Заједничке комисије за одбрану и безбједност, може захтијевати извјештаје од министра одбране БиХ и да му, у случају спровођења дисциплинског поступка, буде омогућен приступ потребној евиденцији. Сваки припадник Оружаних снага БиХ има право да непосредно контактира с војним повјереником, без посредовања званичних служби. Војни повјереник подноси Парламентарној скупштини БиХ годишњи извјештај о раду, а може у било којем тренутку доставити појединачни извјештај Парламентарној скупштини БиХ или Заједничкој комисији за одбрану и безбједност. Предвиђено је да војни повјереник ради на професионалним основама, не заступајући, не штитећи, нити подривајући интересе било које политичке партије, регистроване организације или удружења, или било којег народа у БиХ. Мандат војног повјереника траје пет година, с могућношћу једног поновног избора. 

Полагањем заклетве на 60. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 16. 09. 2009. године, почео је пробни мандат парламентарном војном повјеренику Бошку Шиљеговићу. Законом о парламентарном војном повјеренику (члан 13. Избор првог војног повјереника) предвиђено је да ће парламентарни војни повјереник на овој позицији остати до 30. 06. 2012. године.

Након тога, именовањем на 35. сједници Представничког дома, одржаној 23.10.2012. године и 22. сједници Дома народа одржаној 16.11.2012. године (Одлука о именовању објављена у „Службеном гласнику БиХ“ број 95/12) започео је први, петогодишњи мандат парламентарном војном повјеренику Бошку Шиљеговићу.

Именовањем на 57. сједница Представничког дома, одржаној 20.02.2018. године и на 36. сједници Дома народа одржаној 20.02.2018. године (Одлука о именовању објављена у "Службеном гласнику БиХ" број: 14/18) започео је други, петогодишњи мандат парламентарном војном повјеренику БиХ Бошку Шиљеговићу.

Остале активности