MENI

Parlamentarni vojni povjerenik BiH

PARLAMENTARNI VOJNI POVJERENIK BIH:

Šiljegović, Boško

KONTAKT

 

Nadležnosti

Pozicija parlamentarnog vojnog povjerenika uspostavljena je u svrhu jačanja vladavine prava, zaštite ljudskih prava i sloboda vojnih osoba i kadeta u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane BiH. Prema Zakonu o parlamentarnom vojnom povjereniku (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09), predviđeno je da vojni povjerenik u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s Ministarstvom obrane, Glavnim inspektoratom Ministarstva obrane, Oružanim snagama i Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH.

U provođenju parlamentarnog nadzora nad radom i drugim pitanjima u području zaštite ljudskih prava i sloboda vojnih osoba i kadeta u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane BiH, vojni povjerenik nadležan je za istraživanje specifičnih pitanja po uputi Parlamentarne skupštine BiH i Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH. Vojni povjerenik može, bez prethodne najave, u bilo kojem trenutku posjetiti postrojbe i zapovjedništva Oružanih snaga BiH i organizacijske jedinice Ministarstva obrane.

Vojni povjerenik nazoči sjednicama Parlamentarne skupštine BiH ili Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, može zahtijevati izvješća od ministra obrane BiH i da mu, u slučaju provođenja stegovnoga postupka, bude omogućen pristup potrebnoj evidenciji. Svaki pripadnik Oružanih snaga BiH ima pravo neposredno kontaktirati vojnog povjerenika, bez posredovanja službi. Vojni povjerenik podnosi Parlamentarnoj skupštini BiH godišnje izvješće o radu, a može u bilo kojem trenutku dostaviti pojedinačno izvješće Parlamentarnoj skupštini BiH ili Zajedničkom povjerenstvu za obranu i sigurnost BiH. Predviđeno je da vojni povjerenik radi na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili udruge, ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. Mandat vojnog povjerenika traje pet godina, s mogućnošću jednog ponovnog izbora. 

Polaganjem prisege na 60. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 16. 9.2009. godine, počeo je probni mandat prvom parlamentarnom vojnom povjereniku. Zakonom o parlamentarnom vojnom povjereniku (članak 13. Izbor prvog vojnog povjerenika) predviđeno je da će parlamentarni vojni povjerenik na ovoj poziciji ostati do 30. 6. 2012. godine.

Nakon toga, imenovanjem na 35. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 23.10.2012. godine i 22. sjednici Doma naroda održanoj 16.11.2012. godine (Odluka o imenovanju objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 95/12) započeo je prvi, petogodišnji mandat parlamentarnom vojnom povjereniku.