MENI

Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda

PREDSJEDATELJ: Čolak, Bariša
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Nović, Sredoje
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Sarajlić, Asim
ČLANOVI: Bradara, Lidija
Fazlić, Amir
Prodanović, Lazar
KONTAKT

 

Nadležnosti

Ustavnopravno povjerenstvo: prati provedbu Ustava BiH; razmatra pitanja bitna za ustavni poredak Bosne i Hercegovine i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH; ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima amandmana na Ustav BiH; provodi javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili prijedlozima zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave; razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti u vezi s njihovom usklađenošću s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH, kao i u vezi s pravnom obradom, te Domu podnosi izvješće s mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravcima očitih pogrešaka u tekstu; razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za usklađenost pravno-tehničke obrade akata koje Dom treba usvojiti; dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH; sudjeluje u pripremi programa rada iz područja zakonodavne aktivnosti Doma; utvrđuje, zajedno s odgovarajućim povjerenstvom Zastupničkog doma, kada ih i ako ih za to ovlaste oba doma, prijedlog službene verzije pročišćenog teksta zakona i drugih propisa koje usvajaju domovi Parlamentarne skupštine BiH.

Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sustav; izborni sustav; Vijeće ministara BiH; državne praznike; grb, zastavu i državnu himnu BiH; pečat BiH; državnu administraciju; provedbu međunarodnog i domaćeg kaznenog zakonodavstva; te druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti drugih povjerenstava. 

Sjednice