MENI

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma

PREDSJEDAVAJUĆA: Čolo, Alma
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE: Lovrinović, Nikola
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE: Petrović, Obren
ČLANOVI: Begić, Zlatan
Krišto, Borjana
Mektić, Dragan
Nikšić, Nermin
Radmanović, Nebojša
Softić, Safet
KONTAKT

 

Nadležnosti


Ustavnopravna komisija prati provođenje Ustava BiH; razmatra pitanja značajna za ustavni poredak Bosne i Hercegovine i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH; ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima amandmana na Ustav BiH; provodi javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili prijedloga zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave; razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti, u vezi s njihovom usklađenošću s Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principima na kojim je prijedlog zakona zasnovan, kada je određena kao nadležna komisija, odnosno u vezi s pravnom obradom te Domu podnosi izvještaj s mišljenjem i prijedlozima, i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu; razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja značajna za usklađenost pravno-tehničke obrade akata koje Dom treba usvojiti; dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH; učestvuje u pripremi programa rada iz oblasti zakonodavne aktivnosti Doma; utvrđuje, zajedno s odgovarajućom komisijom Doma naroda, kada  ih i ako za to ovlaste oba doma, prijedlog zvanične verzije prečišćenog teksta zakona i drugih propisa koje usvajaju domovi Parlamentarne skupštine BiH. 

Komisija razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sistem; izborni sistem; Vijeće ministara BiH; državne praznike; grb, zastavu i državnu himnu Bosne i Hercegovine, pečat Bosne i Hercegovine; državnu administraciju; provođenje međunarodnog i domaćeg krivičnog zakonodavstva; te druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti drugih komisija.

Sjednice