MENI

Заједничка комисија за економске реформе и развој

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Дедић, Шемсудин
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Брадара, Лидија
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Богданић, Драган
ЧЛАНОВИ: Биједић, Енвер
Босић, Младен
Емрић, Јасмин
Фазлић, Амир
Галић, Јаков
Јусуфовић, Муниб
Кукић, Мирсад
Милетић, Златко
Продановић, Лазар
КОНТАКТ

 

Надлежности


Заједничка комисија за економске реформе и развој разматра питања која се односе на: економске реформе које су у надлежности институција БиХ; приједлоге реформи или иницијативе за измјене закона које ће Комисији достављати: представници грађанског друштва, односно удружења привредника, уније послодаваца, синдиката, агенција за регионални развој, удружења грађана или других невладиних интересних група; на монетарну политику; политику спољног задуживања; односе с међународним финансијским институцијама; политику и програм реконструкције и развоја Босне и Херцеговине; дефинисање мјера економске политике; фискалну и кредитну политику Босне и Херцеговине; политику банкарства; статистику, мјере и стандарде. 


Комисија разматра и друга питања из области економских реформи, реконструкције и развоја.