MENI

Заједничка комисија за економске реформе и развој

 

Надлежности

Заједничка комисија за економске реформе и развој разматра питања која се односе на: економске реформе које су у надлежности институција БиХ; приједлоге реформи или иницијативе за измјене закона које ће Комисији достављати: представници грађанског друштва, односно удружења привредника, уније послодаваца, синдиката, агенција за регионални развој, удружења грађана или других невладиних интересних група; на монетарну политику; политику спољног задуживања; односе с међународним финансијским институцијама; политику и програм реконструкције и развоја Босне и Херцеговине; дефинисање мјера економске политике; фискалну и кредитну политику Босне и Херцеговине; политику банкарства; статистику, мјере и стандарде. 


Комисија разматра и друга питања из области економских реформи, реконструкције и развоја.

Сједнице