MENI

Заједничка комисија за људска права

 

Надлежности

Заједничка комисија за људска права* разматра питања која се односе на остваривање људских права и основних слобода загарантованих Уставом и законодавством БиХ; држављанство; емиграцију, имиграцију, избјеглице и азил; примјену анекса 6. и 7. Општег оквирног споразума за мир у БиХ; кретање и боравак странаца; остваривање и заштити људских права и слобода, те мјере за њихову ефикаснију заштиту; заштиту личних података и сарадњу с Агенцијом за заштиту личних података уБиХ;права националних мањина у БиХ; петиције у вези с повредама људских права и основних слобода; сарадњу с Комисијом за људска права и Комисијом за расељена лица и избјеглице, као и комисијама за људска права у Парламенту Федерације БиХ и Народној скупштини Републике Српске.

Такође, Заједничка комисија разматра питања која се односе на остваривање права дјетета - посебно побољшање статуса дјетета у БиХ; подстицање активности у институцијама БиХ на примјени Конвенције о правима дјетета, као и подстицање и остваривање сарадње с комисијама ентитетских парламената на побољшању статуса дјетета и примјену Конвенције о правима дјетета; разматрање предложених закона и других прописа у погледу права дјетета и спречавање дискриминације дјетета; разматрање питања у вези са остваривањем права младих - посебно побољшања права младих у БиХ; подстицање активности у институцијама БиХ на усвајању и примјени најзначајнијих међународних докумената о питању младих; разматрање приједлога докумената и извјештаја институција БиХ који се односе на права дјетета и на питања младих, те разматрање припрема за учешће делегација БиХ на међународним скуповима када се разматрају питања права дјетета и питања младих.

Коначно, Заједничка комисија врши анализу извјештаја о спровођењу Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ; упозорава изабране званичнике Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министара БиХ на одредбе Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ ради његове досљедне примјене; разматра, са Комисијом за одлучивање о сукобу интереса, могуће случајеве кршења Закона о сукобу интереса изабраних званичника Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министара БиХ; те припрема, утврђује и доставља извјештаје Парламентарној скупштини БиХ о Кодексу понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ, те спроводи поступке утврђивања и одлучивања поводом повреде Кодекса.

Заједничка комисија разматра и друга питања из области људских права, остваривања права дјетета, младих, имиграције, избјеглица, азила и етике.

Напомена: Овај назив Комисије у употреби је након ступања на снагу нових пословника Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 2014. године.