MENI

Komisija o pitanjima ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila Zastupničkog doma

 

Nadležnosti

Komisija o pitanjima ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila Zastupničkog doma

  • ostvarivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, zagarantiranih Ustavom i zakonodavstvom BiH, od državnih tijela, javnih institucija i organizacija koje obavljaju javne ovlasti, u slučajevima koje iznese ombudsman, građani i entiteti, te o tome izvješćivati Dom;
  • državljanstva;
  • imigracije, izbjeglica i azila;
  • implementacije Aneksa 6. i 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir;
  • razvoja i problema u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjera za njihovu djelotvorniju zaštitu. Komisija neće razmatrati pitanja koja su u tijeku rješavanja na sudovima i druge sporove, osim ako se radi o neprihvatljivom kašnjenju u postupku ili evidentnoj zloporabi vlasti i samovolje na koju ukaže ombudsman;
  • prijedloga dostavljenih od građana, uz obavještavanje podnositelja o ishodu;
  • peticija u svezi s povredama ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvajajui odgovarajuće mjere i obavjetavajui podnositelja i Dom o usvojenim odlukama;
  • suradnje s Komisijom za ljudska prava (predviđenom Aneksom 6.) i Komisijom za raseljene osobe i izbjeglice (predviđenom Aneksom 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir), kao i komisijama za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Komisija razmatra i druga pitanja iz podruja ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila.