MENI

Комисија за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

 

Надлежности

Комисија за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома разматра питања:

  • остваривања људских права и основних слобода, загарантованих Уставом и законодавством БиХ, од државних органа, јавних институција и организација које врше јавна овлаштења, у случајевима које изнесе Омбудсмен, грађани и ентитети, те ће о томе извјештавати Дом;
  • држављанства;
  • имиграције, избјеглица и азила;
  • имплементације анекса 6. и 7. Општег оквирног споразума за мир;
  • развоја и проблема у реализацији и заштити људских права и слобода, те мјера за њихову ефикаснију заштиту. Комисија неће разматрати питања која су у току рјешавања на судовима и друге спорове, осим ако се ради о неприхватљивом кашњењу у поступку или евидентној злоупотреби власти и самовољи на коју укаже Омбудсмен;
  • приједлога достављених од грађана, уз обавјештавање подносиоца о исходу;
  • петиција у вези са повредама људских права и основних слобода, усвајајући одговарајуће мјере и обавјештавајући подносиоца и Дом о усвојеним одлукама;
  • сарадње са Комисијом за људска права (предвиђеном Анексом 6.) и Комисијом за расељена лица и избјеглице (предвиђеном Анексом 7. Општег оквирног споразума за мир), као и комисијама за људска права у Парламенту Федерације БиХ и Народној скупштини Републике Српске.

 

Комисија разматра и друга питања из области људских права, имиграције, избјеглица и азила.

Сједнице