MENI

Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku

PREDSJEDATELJICA: Klokić, Lejla
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJICE: Koprivica, Zoran
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJICE: Jović, Ivo Miro
ČLANOVI: Alajbegović, Azra
Čolo, Alma
Dolić, Rifat
Filipović, Ilija
Ibrahimpašić, Adem
Ljubičić, Drago
Lozančić, Niko
Malić, Mirjana
Živković, Milorad
KONTAKT

 

Nadležnosti

Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku razmatra pitanja koja se odnose: na ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom i zakonodavstvom Bosne i Hercegovine od državnih tijela, javnih institucija i organizacija koje primjenjuju javne ovlasti, u slučajevima koje iznese Ombudsman, građani i entiteti, te o tome izvješćuje domove; na državljanstvo; na useljeništvo, izbjeglice i azil; na provedbu aneksa VI. i VII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; na razvoj i probleme u provedbi i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu djelotvorniju zaštitu.

Povjerenstvo također razmatra pitanja koja se odnose na prijedloge koje dostavljaju građani, uz obavještavanje podnositelja o ishodu; na peticije u svezi s povredama ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnositelja i domove o usvojenim odlukama; na suradnju s Povjerenstvom za ljudska prava (predviđenom Aneksom VI.) i Povjerenstvom za raseljene osobe i izbjeglice (predviđenom Aneksom VII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), kao i povjerenstvima za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske; razmatranje pitanja u svezi s ostvarivanjem prava djeteta – posebice u svezi s poboljšanjem statusa djeteta u Bosni i Hercegovini; pitanja u svezi s ostvarivanjem prava mladih – posebice u svezi s poboljšanjem prava mladih u Bosni i Hercegovini; razmatranje prijedloga dokumenata i izvješća institucija BiH koji se odnose na prava djeteta i na pitanja mladih, te druga pitanja iz područja ljudskih prava, prava djeteta, mladih, useljeništva, izbjeglica, azila i etike.