MENI

Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Чолак, Бариша
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Софтић, Сафет
ЧЛАНОВИ: Ахметовић, Садик
Бабаљ, Дарко
Бећировић, Дамир
Бојић, Борислав
Кожул, Предраг
Крчмар, Ђорђо
Мешић, Мирсад
Новић, Средоје
Радончић, Фахрудин
Зовко, Љиља
КОНТАКТ

 

Надлежности


Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ надзире законитост рада Агенције; расправља и даје мишљења о именовању генералног директора и замјеника генералног директора Агенције; разматра извјештаје предсједавајућег о питањима из његове надлежности, укључујући мјере предузете ради рјешавања проблема у Агенцији утврђених приликом спровођења инспекцијске контроле, ревизије или истраге; разматра извјештаје генералног директора о раду и трошковима Агенције, те посебно анализира начин трошења буџетских средстава; даје мишљења о детаљном предлогу буџета Агенције; разматра извјештаје главног инспектора; захтијева од запослених у Агенцији да, уз помоћ предсједавајућег, обезбиједе стручне савјете када је то потребно ради вршења надзора; спроводи истраге о раду Агенције.
Комисија разматра и друга питања из области рада Агенције у складу са Законом о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, као и другим посебним законима из којих проистиче одговарајућа надлежност.

Напомена: На основу Одлуке о измјени одлуке о избору чланова Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине донесене на 50. сједници Представничког дома, 26. јула 2017. године, Николу Шпирића замијенио је Борислав Бојић.

Сједнице