MENI

Комисија за борбу против корупције и клептократије

ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Кожул, Предраг
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Бореновић, Бранислав
ЧЛАНОВИ: Бегић, Златан
Грковић, Ненад
Кешо, Сафет
Којић, Милорад
Мандра, Нермин
Салкичевић - Диздаревић, Ермина
КОНТАКТ
  • Комисија за борбу против корупције и клептократије

    Секретар:

 

Надлежности

Комисија за борбу против корупције и клептократије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) спроводи парламентарни надзор с циљем откривања и превенције свих облика корупције и клептократије, у складу са Законом о парламентарном надзору;прати активности Агенције за превенцију корупције и координацију борбе противкорупције и разматра питања која се односе на Агенцију;подстиче активности у институцијама БиХ усмјерене на борбу против корупцијеи клептократије;сарађује са правосудним институцијама и органима за спровођење закона на нивоу Босне и Херцеговине на пољу борбе против корупције и клептократије; разматра предложене законе и друге прописе са становишта борбе противкорупције и клептократије; разматра припреме за учешће делегација Босне и Херцеговине на међународнимскуповима који се односе на извршавање међународних обавеза Босне и Херцеговине на пољу борбе против корупције и клептократије, сукоба интереса, те других облика коруптивног дјеловања;разматра извјештаје институција БиХ са становишта борбе против корупције и клептократије; сарађује са сличним комисијама и парламентарним тијелима других земaља и међународних организација те страним званичницима, по питању борбе против корупције и клептократије;обавља друге активности прописане Законом о парламентарном надзору, на пољу борбе против корупције и клептократије.

Комисија за борбу против корупције и клептократије Представничког дома ПСБиХ разматра и друга питања из области борбе против корупције и клептократије.

Изузетно од општих одредаба прописаних чланом 30. ПословникаПредставничког дома ПСБиХ, предсједавајући Комисије ће бити из странке која нема министра или замјеника министра у Савјету министара БиХ. Ова одредба ће се примјењивати у сваком тренутку дјеловања Комисијеза борбу против корупције и клептократије Представничког дома ПСБиХ.