MENI

Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Организације за европску безбједност и сарадњу (OЕБС)

ЧЛАНОВИ: Човић, Драган
Кушљугић, Мирза
Продановић, Лазар
КОНТАКТ
  • Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Организације за европску безбједност и сарадњу (OЕБС)

    Секретарка: Рајаковић, Јелена

 

Надлежности

Парламентарна скупштина Организације за сарадњу и безбједност у Европи (ОЕБС)
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe (PA OSCE)


Парламентарна скупштина ОЕБС-а (ПСОЕБС) јесте парламентарна димензија ОЕБС-а као организације основане у вријеме хладног рата која је служила прије свега као форум за дијалог Истока и Запада. Скупштина је успостављена на Париском самиту 1990. године с примарним циљем да промовише учешће парламената држава чланица у раду ОЕБС-а, и временом се развила у веома активног и уваженог члана ОЕБС-ове породице. Њен главни задатак је да омогући дијалог између парламената, што представља важан аспект свеукупних напора у суочавању са изазовима демократије свуда гдје је ОЕБС присутан.

Парламентарна скупштина ОЕБС-а има 320 чланова из 56 држава, који су мандате добили од својих националних парламената и који се састају три пута годишње како би дискутовали о питањима која су важна за активности и настојања ОЕБС-а. Чланови Скупштине припремају декларације, саопштења и препоруке упућене владама, скупштинама и цивилном друштву о значајним питањима у вези са промоцијом људских права и основних слобода, економске и еколошке сарадње и војно-безбједносних питања. Чланови Скупштине и у својим матичним скупштинама дискутују о темама које се тичу ОЕБС-а.

Данас свака скупштина у свом чланству има ОЕБС-ове стручњаке који су у позицији да подрже и утичу на политику ОЕБС-а. У том смислу, њихов рад повећава политичку одговорност и легитимитет ОЕБС-а, а с друге стране побољшава транспарентност ОЕБС-овог рада у свим секторима. Посебан значај ПСОЕБС има у надгледању парламентарних избора у региону гдје је ОЕБС присутан. Програм ангажује чланове парламената држава чланица да као стручни посматрачи воде изборне пројекте ОЕБС-а.

Чланови Скупштине такође прате и начин на који ОЕБС извршава преузете обавезе учешћем на тематским семинарима и конференцијама које Скупштина редовно организује. Ове расправе између засједања Скупштине посвећене су специфичним темама којима се бави ОЕБС, као што су: безбједност, мањине, миграције, организовани криминал и корупција итд. Такође се баве и регионалним питањима, укључујући изградњу демократије у кавкаском и балканском региону, трансазијском димензијом ОЕБС-а, као медитеранским и арктичким регионом. Надаље, ОЕБС сваке друге године организује и конференције о економским питањима.

Све расправе у оквиру ОЕБС-а пружају парламентарцима могућност да размијене мишљења са колегама и међународним стручњацима и продубе своје разумијевање питања значајних за ОЕБС у ширем контексту принципа Организације и свеобухватног принципа безбједности. Парламентарна скупштина ОЕБС-а одржава редовну званичну и незваничну комуникацију и сарадњу са другим институцијама ОЕБС-а, али и блиску сарадњу са Парламентарном скупштином Савјета Европе, Скупштином Западноевропске уније, Европским парламентом и Интерпарламентарном скупштином Заједнице независних држава, који имају статус посматрача у ПСОЕБС-у.
Босна и Херцеговина, као држава чланица ОЕБС-а, има право на именовање три члана Парламентарне скупштине БиХ као представника у Парламентарној скупштини ОЕБС-а.
Делегацију Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а чине три члана, који су истовремено распоређени у комитете ПСОЕБС-а:

- Општи комитет за политичка питања и безбједност
- Општи комитет за економска питања, науку, технологију и животну средину
- Општи комитет за демократију, људска права и хуманитарна питања.

Стална делегација Парламентарне скупштине БиХ даје велики допринос раду ПСОЕБС-а и активним учешћем у изборним посматрачким мисијама и у региону и у другим европским земљама.

Државе чланице ОЕБС-а: Албанија, Андора, Аустрија, Азербејџан, Белгија, Бивша Југословенска Република Македонија, Бјелорусија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грчка, Грузија, Холандија, Хрватска, Ирска, Исланд , Италија, Јерменија, Канада, Казахстан, Кипар, Киргистан , Летонија, Лихтенштајн , Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта , Молдавија, Монако, Норвешка, Њемачка, Пољска, Португал, Румунија, Руска Федерација, Сан Марино, Сједињене Америчке Државе, Словачка Република, Словенија, Србија, Света Столица, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Таџикистан, Туркменистан, Турска, Украјина, Уједињено Краљевство, Узбекистан

Службени језици ПС ОЕБС: енглески, франуцски, њемачки, италијански, руски и шпански.
Остале активности