MENI

Ivanić, Mladen

Ivanić, Mladen
Dom Dom naroda
Stranka PDP
Klub Klub srpskog naroda
Izborna jedinica / Entitet RS
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

(podaci po izboru delegata)

Datum i mjesto rođenja 16.09.1958.
Stručna sprema VSS doktor nauka
Oblast Ekonomija
Srednja škola Gimnazija od 1973. do 1977.

Fakultet

Ekonomski fakultet Banja Luka 1977. do 1981.
Magisterij Ekonomski fakultet Beograd od 1981. do 1984.
Doktorat Ekonomski fakultet Beograd od 1984. do 1988.
Radno iskustvo Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH do 2011.
Ministrarstvo inostranih poslova BiH do 2007.
Vlada RS do 2003.
Ekonomski fakultet Banja Luka do 2001.
Radio Banja Luka do 1988.
Strani jezici engleski
njemački

PRETHODNI MANDATI
  • Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH 2006. - 2010., predsjedavajući / zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda